แชร์เก็บ!! วิธีเบิกเงิน สงเคราะห์บุตร และ เบิกค่าคลอด จากประกันสังคม

สงเคราะห์บุตรประกันสังคม

ด่วน แชร์เก็บไว้เลย วิธีเบิกเงิน สงเคราะห์บุตร เบิกค่าคลอด จากประกันสังคม

ปี 2561 เตรียมเฮ… พ่อ แม่ ที่ทำประกันสังคม (ปกส) เพื่อลูก รับเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มจาก 400 บาท
เป็น 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน โดยขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมได้เห็นชอบกรณีที่
ผู้ประกันสังคมจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มแล้ว
ซึ่งข้อมูลจากประกันสังคม พบว่าปัจจุบันมีผู้ทำประกันและขอรับเงินสงเคราะห์บุตรประมาณ 1,324,848 คนต่อเดือน
ซื่งนับว่ายังเป็นปริมาณที่ไม่มาก อาจเนื่องมาจากผู้ทำประกันสังคมไม่ทราบสิทธิ์การรับเงินสงเคราะห์บุตร
ซึ่งทาง ประกันสังคม (ปกส) กำลังเร่งดำเนินการอยู่ และ จะประชาสัมพันธ์ให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ 2561

จากกรณี สงเคราะห์บุตร กับ ประกันสังคม วันนี้ Fammall.com
จะเล่ารายละเอียดวิธีการรับเงินประกันสังคม สำหรับสงเคราะห์บุตร
“เมื่อทำประกันสังคมแล้ว ที่ขาดไม่ได้ คือ การใช้สิทธิ ประกันสังคม”

ก่อนอื่นต้องตรวจสอบตนเองก่อนว่าตรงเงื่อนไขการรับเงินสงเคราะห์บุตรหรือไม่

 1. ต้องเป็นผู้ประกันตน(ทำประกันสังคม ปกส) ตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
 2. จ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้ว 3 ปี (และจ่ายมาไม่น้อยกว่า 12 งวด)
  หมายความว่า ภายใน 3 ปีที่ต้องจ่ายมาอย่างน้อยสุด 12 งวด
 3. บุตรที่ท่านให้การสงเคราะห์ ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย คือ เป็นลูกแท้ๆ
 4. ขอรับเงินกรณี สงเคราะห์บุตร ได้ตั้งแต่ บุตรแรกเกิด จนครบ 6 ปี
  (รับเงินสงเคราะห์บุตร คราวละไม่เกิน 3 คน)
  ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน
  (และกำลังจะเพิ่มเป็น 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคนในปี 2561)

เมื่อคุณพ่อ คุณแม่ที่ทำประกันสังคม (ปกส) และตรงกับเงื่อนไขที่ได้บอกมานี้
แล้วต้องการรับเงินสงเคราะห์บุตร ท่านจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน
ในการยื่นกับสำนักงานประกันสังคม (ปกส) ดังนี้

 1. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์บุตร กองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
  ดาวน์โหลด แบบ ฟอร์ม ยื่น สงเคราะห์ บุตร ประกัน สังคม ได้ที่นี่
  http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/2sps201.pdf
  แบบ ฟอร์ม ประกัน สังคม กรณี สงเคราะห์ บุตร ดาวน์โหลดที่นี่
  http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/2sps201.pdf

ดาวน์โหลด >> ตัวอย่าง การกรอกแบบ สปส. 2-01
ตัวอย่าง การกรอกแบบ สปส. 2-01

ตัวอย่างการกรอกแบบสปส201

2. กรณีผู้ทำประกันสังคมหญิง(คุณแม่)ใช้สิทธิ
-สำเนาสูติบัตรบุตร จำนวน 1 ชุด

3. กรณีผู้ทำประกันสังคมชาย(คุณพ่อ)ใช้สิทธิ
-สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด
-สำเนาสูติบัตรบุตร จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (เอาตัวจริงติดไปด้วย)
หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ จำนวน 1 ฉบับ

5. เอกสารให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ
และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับ (เอาเอกสารตัวจริงติดไปด้วย) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ

วิธีการขอรับเงินสงเคราะห์บุตร (การเบิกค่าสงเคราะห์บุตรกับประกันสังคม) จากประกันสังคม

1. กรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อ
2. ยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา
     หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน
3. เจ้าหน้าที่ประกันสังคม จะทำการตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ
4. สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
5. พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่ผู้ทำประกันสังคมแจ้งขอไว้
      5.1 ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่
      5.2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

 

เบิกค่าคลอดประกันสังคม (ปกส)

นอกจาก ประกันสังคม สงเคราะห์บุตร ท่านแล้ว
ในเรื่องเงินคลอดบุตร คุณแม่สามารถของรับเบิก ค่า คลอด บุตร จากประกันสังคมได้ถึง 13,000 บาท
โดยคุณพ่อ คุณแม่ที่ทำประกันสังคมและต้องการรับเงินคลอดบุตร ต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1. จ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 งวด ภายใน 15 เดือน “ก่อน”เดือนที่คลอดบุตร

2. ประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แบบเหมาจ่าย กรณีคลอดบุตร 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
และอย่าลืม สำหรับผู้ประกันตนหญิง หรือ คุณแม่ที่ทำประกันสังคม มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรด้วย (ลาคลอด)
หรือที่เรียกว่า ประกัน สังคม ลา คลอด
โดยประกันสังคมเหมาจ่าย ครึ่งหนึ่ง หรือ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยจ่ายให้เป็นระยะเวลา 90 วัน
(แต่จะขอได้ในกรณีที่เป็นการคลอดบุตรคนแรก และ คนที่ 2 ได้เท่านั้น)

วิธีการขอรับเงิน เตรียมเอกสาร การยื่นขอ และการ รับเงินคลอดบุตร เหมือนกับ
การขอรับเงิน สงเคราะห์บุตร จากประกันสังคม การเบิกค่า คลอด บุตร กับ ประกันสังคม ก็ไม่ได้ยากเลย

ค่าคลอดบุตรประกันสังคม
ค่าคลอดบุตรประกันสังคม
Share

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *